محدوده جغرافیـایی

شهر طرقبه در شمال غرب مشهد در عرض جغرافیایی 36/18 درجه و طول جغرافیایی 59/22 درجه واقع گردیده که از انتهای بلوار وکیل آباد آغاز می شود.

ارتفاع شهر طرقبه از سطح دریا 1300 متر می باشد.

جمعیت این شهر نزدیک به 20000 نفر می باشد. این شهر از 7 محله اصلی تشکیل شده است که شامل محلات ویلاشهر، بوستان گلستان، طرقدر، فرهنگیان، عنبران و محله مرکزی طرقبه می باشد.