اجاره 5 عدد تابلوی تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی

 شهرداری طرقبه در نظر دارد اجاره 5 عدد تابلوی تبلیغاتی را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 5001050352000009 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

 زمان انتشار در سایت از ساعت 8 مورخ 1401/06/17 می باشد.

 مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت 19 مورخ 1401/06/24 

تاریخ بازدید از 1401/06/17 تا 1401/06/24از ساعت 8 صبح تا 13

 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت 11 مورخ 1401/07/07

 زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 13 مورخ 1401/07/09

 زمان اعلام به برنده 1401/07/10

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1. برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2. کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3. علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021 اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

روابط عمومی شهرداری طرقبه

آرشیو تاریخی

اندازه فونت و ظاهر متن باش
S M T W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

دسته بندی مطالب