فراخوان اجرای عملیات احداث کانال و پیاده راه بلوار امام رضا(ع)

ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی (تجدید)

فراخوان اجرای عملیات احداث کانال و پیاده راه بلوار امام رضا(ع)

شهرداری طرقبه در نظر دارد فراخوان اجرای عملیات احداث کانال و پیاده راه بلوار امام رضا به شماره 2001050352000019 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی: - تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/26

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/06/02

مهلت ارسال پاسخ استعلام: 1401/06/19

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : طرقبه بلوار معلم شهرداری طرقبه تلفن 16-34222213-051 نمابر 34222626-051

آرشیو تاریخی

اندازه فونت و ظاهر متن باش
S M T W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

دسته بندی مطالب