مناقصه عمومی عملیات ترمیم و بهسازی معابر محله ی ویلاشهر

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری طرقبه در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات ترمیم و بهسازی معابر محله ی ویلاشهر به شماره 2001050352000029 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید؛

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 22/06/1401 می باشد.

- مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه از سایت ساعت 19 روز چهارشنبه 30/06/1401

- مهلت زمانی ارسال پیشنهاد ساعت 11 روز پنجشنبه 14/07/1401

- زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 13 روز یکشنبه 17/07/1401

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: طرقبه، بلوار معلم، ساختمان شهرداری، امور قراردادها تلفن 05134225844 واحد عمران تلفن 05134223833 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر" موجود است. روابط عمومی شهرداری طرقبه

آرشیو تاریخی

اندازه فونت و ظاهر متن باش
S M T W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

دسته بندی مطالب