راهپیمایی 13 آبان در شهر طرقبه راهپیمایی 13 آبان در شهر طرقبه راهپیمایی 13 آبان در شهر طرقبه راهپیمایی 13 آبان در شهر طرقبه راهپیمایی 13 آبان در شهر طرقبه راهپیمایی 13 آبان در شهر طرقبه راهپیمایی 13 آبان در شهر طرقبه راهپیمایی 13 آبان در شهر طرقبه راهپیمایی 13 آبان در شهر طرقبه راهپیمایی 13 آبان در شهر طرقبه راهپیمایی 13 آبان در شهر طرقبه راهپیمایی 13 آبان در شهر طرقبه راهپیمایی 13 آبان در شهر طرقبه راهپیمایی 13 آبان در شهر طرقبه راهپیمایی 13 آبان در شهر طرقبه راهپیمایی 13 آبان در شهر طرقبه راهپیمایی 13 آبان در شهر طرقبه راهپیمایی 13 آبان در شهر طرقبه

راهپیمایی 13 آبان در شهر طرقبه

مراسم راهپیمایی 13 آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی وروز مبارزه با استکبار جهانی با حضور پرشکوه دانش آموزان مردم ومسئولین شهرستان برگزار گردید.

َدراین مراسم راهپیمایی کنندگان ضمن محکوم نمودن استکبار جهانی واغتشاشات اخیر کشور قطع نامه راهپیمایی را قرائت نموده وبر مفاد آن تاکید کردند

منتظر دریافت نظرات شما هستیم

آرشیو تاریخی

اندازه فونت و ظاهر متن باش
S M T W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

دسته بندی مطالب