برگزاری مسابقات دارت ویژه کارکنان شهرداری طرقبه برگزاری مسابقات دارت ویژه کارکنان شهرداری طرقبه برگزاری مسابقات دارت ویژه کارکنان شهرداری طرقبه برگزاری مسابقات دارت ویژه کارکنان شهرداری طرقبه برگزاری مسابقات دارت ویژه کارکنان شهرداری طرقبه برگزاری مسابقات دارت ویژه کارکنان شهرداری طرقبه برگزاری مسابقات دارت ویژه کارکنان شهرداری طرقبه

برگزاری مسابقات دارت ویژه کارکنان شهرداری طرقبه

به منظور ایجاد روحیه نشاط وشادابی بین پرسنل شهرداری طرقبه مسئول ورزش کارکنان یک دوره مسابقات ورزشی به نام یادواره شادروان سعید جمشیدیان برگزار می نماید که در اولین مسابقه پرتاب دارت نتایج ذیل به دست آمد 

نفر اول : اقای حسین جاغرقی از واحد اتش نشانی 

نفر دوم : آقای حمید رضا خزیمه از واحد مالی

نفر سوم : آقای احمد سلیمانی از واحد آتش نشانی 

منتظر دریافت نظرات شما هستیم

آرشیو تاریخی

اندازه فونت و ظاهر متن باش
S M T W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

دسته بندی مطالب