سازمان فرهنگی

برگزاری جشن های میلاد منجی عالم بشریت ونیمه شعبان

برگزاری جشن های میلاد منجی عالم بشریت ونیمه شعبان

ادامه مطلب ...
جشنواره عکاسی پاییز طرقبه زیبا

جشنواره عکاسی پاییز طرقبه زیبا

ادامه مطلب ...
تعزیه خوانی در محلات مختلف شهر

تعزیه خوانی در محلات مختلف شهر

ادامه مطلب ...
نتایج مسابقه عروسک گردانی اعلام شد

نتایج مسابقه عروسک گردانی اعلام شد

ادامه مطلب ...
مسابقه شعر خوانی از اشعار حافظ داوری شد

مسابقه شعر خوانی از اشعار حافظ داوری شد

ادامه مطلب ...
نتایج سومین جشنواره پاییز هزار رنگ طرقبه اعلام شد

نتایج سومین جشنواره پاییز هزار رنگ طرقبه اعلام شد

ادامه مطلب ...
مسابقه کتابخوانی غدیر

مسابقه کتابخوانی غدیر

ادامه مطلب ...
مسابقه لب آهنگ

مسابقه لب آهنگ

ادامه مطلب ...
مسابقه خوشنویسی غدیر

مسابقه خوشنویسی غدیر

ادامه مطلب ...

    پست کوچولو

    ندازه فونت و ظاهر متن باشد?
    ندازه فونت و ظاهر متن باشد